Contactgegevens

Stationsweg 160
9201 GT Drachten

(0512) 51 08 05 Contact met Drachten

Team Drachten

Cees Zijlstra AA
Accountant-Administratieconsulent
cizijlstra@dven.nl
Trynke Wiersma AA
Accountant-Administratieconsulent
twiersma@dven.nl
Jacob Boersma RA
Registeraccountant
jboersma@dven.nl
Haje van Schepen
Financieel adviseur
hvanschepen@dven.nl
Arjen van der Meulen
Afdeling mkb
avandermeulen@dven.nl
Femke van Hooff
Afdeling mkb
fvanhooff@dven.nl
Edwin Bergsma
Afdeling mkb
ebergsma@dven.nl
Hiltje van der Wal
Afdeling mkb
hvanderwal@dven.nl
Henk Douma
Afdeling mkb
hdouma@dven.nl
Anne Wieke Bosgraaf
Afdeling mkb
awbosgraaf@dven.nl
Dorien Bolhuis
Afdeling mkb
dbolhuis@dven.nl
Gerdiene Taekema
Afdeling mkb
gtaekema@dven.nl
Gerrit van der Meer
Afdeling mkb
gvandermeer@dven.nl
Johannes Post
Afdeling mkb
jpost@dven.nl
Jantje Bron
Afdeling agrarisch
jbron@dven.nl
Baukje Wagenaar
Secretariaat
bwagenaar@dven.nl
Sita Kamans
Secretariaat
skamans@dven.nl

Salaristeam

Cynthia van der Meulen
Administratief Medewerker Salaris
cvandermeulen@dven.nl
Riekele van der Meulen
Salarisadministratie
rvandermeulen@dven.nl
Rinske Wyma
Salarisadministratie
rwyma@dven.nl
Wilma Drent
Salarisadministratie
wdrent@dven.nl
Anita Zeilinga
Salarisadministratie
azeilinga@dven.nl
Eveline Bosch
Salarisadministratie
ebosch@dven.nl
Jacqueline Wierda
Salarisadministratie
jwierda@dven.nl

Contact met Drachten

    © Disclaimer  •  Voorwaarden  • Privacy Policy  •   Klachtenregeling  •  Klokkenluidersregeling  • Helpdesk Automatisering