DVEN Accountants Adviesgroep

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan DVEN Accountants Adviesgroep niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.DVEN Accountants Adviesgroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden

De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. DVEN Accountants Adviesgroep is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames

Het is niet toegestaan deze site te framen in een andere site.

© Disclaimer  •  Voorwaarden  • Privacy Policy  •   Klachtenregeling  •  Klokkenluidersregeling  • Helpdesk Automatisering