DVEN Accountants Adviesgroep

Klokkenluidersregeling

Volgens art. 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) / Nadere Voorschriften Accountantskantoren is het verplicht om de klokkenluidersregeling van ons kantoor op de website te plaatsen. Ons kantoor acht het van groot belang dat medewerkers en derden op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een onregelmatigheid in ons kantoor.

Download Klokkenluidersregeling

© Disclaimer  •  Voorwaarden  • Privacy Policy  •   Klachtenregeling  •  Klokkenluidersregeling  • Helpdesk Automatisering