Aftrek zonnepanelen door waterschap

Ondernemers voor de omzetbelasting hebben recht op de aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening hebben gebracht bij de levering van goederen of diensten. Het recht op aftrek van voorbelasting geldt voor zover de ondernemers de goederen of diensten, waarop de voorbelasting drukt, gebruiken voor belaste prestaties.

Een wettelijke taak van een waterschap is het zuiveren van rioolwater. Voor de uitvoering van deze taak is een waterschap niet belastingplichtig voor de omzetbelasting.

In geschil in een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in hoeverre een waterschap recht heeft op aftrek van de omzetbelasting die drukt op de aanschaf van zonnepanelen. Het waterschap heeft geïnvesteerd in de aanlag van een zonnepanelenpark. De opgewekte stroom wordt gebruikt voor een rioolzuiveringsinstallatie. Het waterschap maakt geen gebruik van accu’s als opslag voor de opgewekte stroom. Een deel van de opgewekte stroom levert het waterschap tegen vergoeding aan een energiemaatschappij. In zoverre handelt het waterschap als ondernemer voor de omzetbelasting. In de nacht wekt het zonnepark geen stroom op en wordt stroom van de energiemaatschappij afgenomen. Het contract met de energiemaatschappij voorziet in het terugleveren van opgewekte stroom.

Het waterschap meende recht te hebben op aftrek van de volledige voorbelasting omdat alle opgewekte stroom aan het elektriciteitsnet wordt geleverd en pas daarna voor 42% wordt gebruikt door de rioolzuiveringsinstallatie.

In navolging van de rechtbank oordeelt het hof dat het waterschap niet heeft bewezen dat de macht om als eigenaar te beschikken over opgewekte elektriciteit, die niet als uitgaande elektriciteit wordt gemeten, toch aan de energiemaatschappij is overgedragen. Het waterschap heeft slechts gedeeltelijk recht op aftrek van voorbelasting.

Het hof wijst erop dat belastingplichtigen, die zowel economische als niet-economische activiteiten verrichten, niet de mogelijkheid hebben om investeringsgoederen in hun geheel te bestemmen voor het vermogen dat als omzetbelastingplichtige wordt gebruikt als die goederen ook worden gebruikt voor niet-economische activiteiten. Het deel van investeringsgoederen dat wordt gebruikt voor niet-economische activiteiten valt buiten het vermogen van de omzetbelastingplichtige. Voor zover de zonnepanelen stroom leveren aan de rioolzuiveringsinstallatie zijn zij niet bestemd voor belaste prestaties. Voor dat gedeelte bestaat geen recht op aftrek van voorbelasting.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLINLGHARL202111829, 20/00891 en 20/00892 | 20-12-2021