Investeren wordt aantrekkelijk gemaakt door de overheid

Op 1 januari van dit jaar is er een nieuwe tijdelijke (2021 en 2022) investeringsregeling ingevoerd: de afdrachtsvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De budgettaire ruimte voor deze stimuleringsmaatregel bedraagt € 4 miljard; € 2 miljard per jaar. Wanneer dit budget op is, worden aanvragen niet meer ingewilligd.

Wat houdt de regeling in?
Kortweg houdt de regeling in dat de ondernemer (zowel de IB-ondernemer als de ondernemer die vpb-plichtig is) een afdrachtsvermindering op zijn loonheffing mag benutten wanneer hij investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen. Kosten voor verbetering van een bedrijfsmiddel en voortbrengingskosten komen dus niet in aanmerking voor de BIK.

De afdrachtsvermindering bedraagt voor 2021 3,9% voor investeringen tot en met € 5.000.000 en 1,8% voor investeringen daarboven. Voor 2022 kunnen deze percentages mogelijk worden bijgesteld, afhankelijk van het gebruik van de regeling.

De afdrachtsvermindering wordt in mindering gebracht op de af te dragen loonheffing. Om gebruik te kunnen maken van de BIK dient er voldoende loonheffing verschuldigd te zijn. De verschuldigde loonheffing kan namelijk niet negatief worden. Een ondernemer moet dus personeel in dienst hebben om in aanmerking te komen voor de regeling.

Wat zijn de overige voorwaarden?
• De ondernemer neemt de beslissing om te investeren op of na 1 oktober 2020;
• De ondernemer moet de laatste betaling voor de investering hebben gedaan in 2021 of 2022;
• De ondernemer neemt het bedrijfsmiddel binnen 6 maanden nadat hij het volledig heeft betaald in gebruik;
• De ondernemer dient in beginsel te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de KIA.
De ondernemer kan de BIK tegelijk benutten met de KIA, MIA EIA en Vamil.

BIK aanvragen
Om in aanmerking te komen voor de BIK dient de ondernemer een BIK-verklaring aan te vragen bij Rijksdienst voor Ondernemers Nederland (RVO). RVO beoordeelt vervolgens de aanvraag en geeft een verklaring af. Het aanvraagloket gaat op 1 september 2021 open.

De ondernemer kan maximaal 4 keer per jaar een aanvraag indienen. Niet meer dan 1 aanvraag per kwartaal. Overigens geldt er een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. Er dient dus flink te worden geïnvesteerd wil je als ondernemer in aanmerking komen voor deze afdrachtsvermindering!