Investeringsregelingen

Als ondernemer – eenmanszaak of bv – ontkom je er niet aan om te investeren. Per ondernemer en onderneming verschilt de mate en frequentie van investeren en de hoogte van het investeringsbedrag. Ons belastingsysteem kent verschillende regelingen die investeren voor een ondernemer fiscaal aantrekkelijk maken. We vertellen u graag welke regelingen dit zijn. Eerst moeten we inzoomen op wat we in belastingland verstaan onder investeren.

Wat is investeren?
Investeren is het aangaan van een verplichting tot koop van een bedrijfsmiddel. Ook het zelf produceren van een bedrijfsmiddel geldt echter als investeren. Het investeringsbedrag in een jaar is dan ook het totaal van aanschaffingskosten en voortbrengingskosten. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die je nodigt hebt voor jouw bedrijf en die niet voor de verkoop zijn. Het maakt overigens niet uit of de business van jouw bedrijf het fabriceren van producten of het verlenen van diensten is.  In eerste instantie denk je dan aan machines, transportmiddelen, gereedschappen, inventaris, goodwill, vergunningen of een huurdersbelang. Maar ook een website, webshop en app vallen onder bedrijfsmiddelen.

Welke investeringsregelingen zijn er?

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Je komt in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als je hebt geïnvesteerd in nieuwe of gebruikte bedrijfsmiddelen. Het bedrag dat je van de winst mag aftrekken, is afhankelijk van het totaalbedrag dat je per onderneming hebt geïnvesteerd. Deze aftrek geldt in 2022 voor investeringen met een investeringsbedrag vanaf € 2.401 tot en met € 332.994. De KIA pas je toe in het jaar van ingebruikname en alleen voor zover dat bedrijfsmiddel al is betaald.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Milieu-investeringsaftrek is mogelijk als je hebt geïnvesteerd in nieuwe milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Deze moeten als milieu-investeringen zijn erkend zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën. Je kunt tot 45% van de aanschaf- of voortbrengingskosten in mindering brengen op de winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Je mag de milieu-investeringsaftrek combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Met de VAMIL mag je een investering op een willekeurig moment afschrijven. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75% van de aanschaf- of voortbrengingskosten. Door sneller afschrijven verminder je de fiscale winst en betaal je minder belasting in dat jaar. Dit biedt jou een liquiditeitsvoordeel. De VAMIL en MIA worden vaak gecombineerd en voor beide regelingen is de Milieulijst leidend.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Je kunt voor de EIA kiezen als je hebt geïnvesteerd in nieuwe energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie. Ze moeten door het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn erkend als energie-investeringen (Energielijst). Voor 2022 is de aftrek 45,5% van de aanschaf- of voortbrengingskosten. Kies je voor energie-investeringsaftrek, dan krijg je geen milieu-investeringsaftrek voor diezelfde bedrijfsmiddelen. Je mag de energie-investeringsaftrek wel combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Uitgesloten investeringen

Niet alle investeringen komen in aanmerking voor de KIA, MIA en EIA. Het gaat dan om:

  • Bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen;
  • Niet-elektrische en niet-waterstofpersonenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer;
  • Bedrijfsmiddelen die voor ten minste 70% zijn bestemd voor verhuur aan derden of voor gebruik in het buitenland;
  • Bedrijfsmiddelen die overgebracht worden vanuit het privévermogen van de ondernemer;
  • Investeringen gedaan bij familieleden of huisgenoten daarvan.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze regelingen? Neem contact op met ons kantoor!