Schenking eigen woning doen? Dit jaar actie noodzakelijk!

De schenkvrijstelling voor een eigen woning (de jubelton) wordt afgeschaft. Dat wil zeggen, u kunt na dit jaar nog wel een eigen woning schenking doen, maar de verkrijger betaalt daarover dan waarschijnlijk wel schenkbelasting.

Schenken zonder bestedingseis
Ouders mogen hun kinderen in 2022 € 5.677 schenken zonder dat die kinderen schenkbelasting hoeven te betalen. Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar mag de vrijstelling eenmalig worden verhoogd tot een bedrag van € 27.231. De schenkvrijstelling € 2.274 voor een schenking aan kleinkinderen, uw partner of iemand anders. Schenkt u meer dan de vrijstelling, dan betaalt degene die de schenking krijgt schenkbelasting. Die belasting is minimaal 10% en maximaal 40% over het bedrag boven de vrijstelling.

Eigen woning schenking
Tot en met 2022 mag de vrijstelling zelfs worden verhoogd tot € 106.671, indien u schenkt aan uw kind of iemand anders tussen de 18 en 40 jaar. De Belangrijke voorwaarden zijn dat die persoon nog niet eerder een hoge schenking van u heeft ontvangen en dat het bedrag uiterlijk in 2024 is besteed aan een eigen woning.

Liever in 2023 schenken? Let op!
Heeft u het geld voor de schenking pas volgend jaar beschikbaar? Schenkt u dan dit jaar vast een klein bedrag. U mag dat volgend jaar aanvullen tot € 106.671 (plus de gewone jaarlijkse vrijstelling in 2023). De verkrijger moet wel vóór 1 maart 2023 aangifte schenkbelasting doen voor het in 2022 ontvangen bedrag en daarin melden dat het om de vrijstelling voor de eigen woning schenking gaat. Voor de schenking in 2023 en het aanvullend gebruik van de vrijstelling doet de verkrijger vóór 1 maart 2024 aangifte.

Schenkt u pas in 2023 zonder de kleine schenking in 2022, dan is het vrijgestelde bedrag nog maar € 28.947. Vanaf 2024 is de vrijstelling helemaal vervallen.

Voordat u besluit te schenken
Natuurlijk kunnen er goede redenen zijn dat u wilt schenken. De schenking is misschien bedoeld om iemand echt te helpen of u vindt het leuk te zien dat de ander van de schenking geniet. Misschien wilt u ook belasting besparen, omdat uw vermogen kleiner is na de schenking en er bij uw overlijden dan minder erfbelasting hoeft te worden betaald. Maar, voordat u begint met schenken is het goed dat u bedenkt of u het geld kunt missen. Is uw eigen inkomen voldoende om prettig van te kunnen leven? Loopt uw inkomen levenslang door? Is het geld niet bedoeld als buffer voor uzelf? Voorziet u extra (grote) uitgaven, als u wat ouder wordt? Dit zijn belangrijke vragen voordat u een verstandige beslissing kunt nemen.

Conclusie
Indien u nog een vrijgestelde schenking voor de eigen woning wilt doen, moet u nu in actie komen. Indien u de schenking niet in 2022 kunt of wilt doen, dan moet u dit jaar toch vast een kleine schenking doen, om ook in 2023 nog van de hoge vrijstelling van € 106.671 te kunnen profiteren. Laat u echter goed voorlichten of schenken in uw situatie verstandig is en zo ja, in welke vorm. Uw adviseur helpt u graag verder.