Wat we merken van het pensioenakkoord

Er is al veel geschreven over het Pensioenakkoord, maar hoe staat het hier nu eigenlijk mee? Misschien heeft u gemerkt dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt en heeft u de eerste AOW-uitkering in 2020 vier maanden eerder ontvangen: al vanaf de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden in plaats van 66 jaar en 8 maanden.

Ook in 2021 en de komende jaren is de AOW-leeftijd lager dan eerder bepaald. Of misschien heeft uw werkgever een regeling ingevoerd, waardoor u maximaal drie jaar een basisinkomen krijgt en kunt u zo eerder stoppen met werken. Ook dit is een gevolg van het pensioenakkoord, waarbij er extra aandacht is voor mensen met een zwaar beroep. Gaat u in 2023 of later met pensioen, dan kunt u waarschijnlijk kiezen voor een bedrag ineens. Fijn om een lening mee af te lossen of bijvoorbeeld een mooie reis te maken. Gevolg is wel dat uw pensioenuitkeringen daarna lager zijn, een logisch gevolg.

Verder gaan de pensioenregelingen wijzigen. Hoe precies, dat weten we nog niet. Waarschijnlijk wordt de pensioenpremie straks gestort in uw eigen ‘pensioenspaarpot’. Het geld in die spaarpot wordt belegd en vanaf uw pensioendatum gebruikt u het voor pensioenuitkeringen. Hierbij kunt u kiezen uit een gelijkblijvende uitkering of een pensioen dat meebeweegt met beleggingen. Omdat u pas op de pensioendatum weet hoeveel geld er uiteindelijk in uw pensioenpot zit, weet u ook dan pas hoe hoog uw pensioen is. De pensioenuitvoerder houdt u op de hoogte wat u ongeveer kunt verwachten.

Bent u ondernemer of heeft u geen pensioenregeling, dan spaart u wellicht in een lijfrente voor de oudedag. De lijfrentespaarpot gebruikt u voor lijfrente-uitkeringen. Uit het pensioenakkoord volgt dat u waarschijnlijk meer dan nu mag inleggen in uw lijfrente. Het is de bedoeling dat met een lijfrente net zoveel oudedagsinkomen kan worden opgebouwd als met een pensioen.

Voor ZZP’ers wordt nog onderzocht of ook zij makkelijker voor een pensioen kunnen sparen. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij een bestaande pensioenregeling. Verder wordt gedacht aan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval langere tijd niet kunt werken, krijgt u een inkomen uit die verzekering.

Al met al heeft het pensioenakkoord al een paar wijzigingen van de wet teweeggebracht. Daarnaast is een aantal veranderingen nog ‘onder constructie’. En moeten we afwachten wat de regelingen precies gaan inhouden. Wilt u meer weten over uw pensioeninkomen? Neem contact met ons op.