Een goed plan is te financieren door teamwork!

Nog steeds lezen we dat het MKB moeilijk aan een financiering kan komen, ondanks alle overheidssteunmaatregelen die er in deze tijd zijn. Terwijl juist het MKB de motor van onze economie is. Hoe houden we deze motor draaiende?
Een actieve ondernemer zit volop plannen en is gewend deze voor te leggen aan zijn huisbankier.

In sommige gevallen lukt het echter niet om het plan via de bank te financieren. Er zijn gelukkig alternatieven! Echter er zijn een aantal valkuilen…

De ervaring leert dat MKB-ondernemers vooral druk zijn met hun vak en de klant. Zij kennen de alternatieven niet of onvoldoende. Daarnaast kan het een uitdaging zijn om de plannen op de juiste manier op papier te zetten om zo een financier te overtuigen. In de praktijk zien we plannen of ideeën hierdoor niet van de grond komen hetgeen de groei van de onderneming (en ook het MKB) belemmert.

Als eerste moet een ondernemer een goed plan hebben. Een goed plan is realiseerbaar mits het financierbaar is. Wat is een goed plan? Een goed plan is vooral praktisch geschreven met duidelijke cijfers; verkoop geen sprookjes, maar blijf kritisch naar jezelf en naar de onderneming. Benoem de sterke en zwakke punten en geef aan hoe je hier in de praktijk mee omgaat. Het kan daarbij helpen om samen met de accountant onder de motorkap van het bedrijf te kijken om zo een realistisch beeld te schetsen. Twee weten meer dan één! Kortom, ga proactief aan de slag als ondernemer, benut de expertise van derden en zet deze kennis en hulp in om tot een goed plan te komen.

Aan de hand van een voorbeeld zetten we het in perspectief. Een ondernemer kon een woon-winkelpand kopen op een mooie locatie in zijn dorp. De winkelier was gestopt. De ondernemer had plannen om dit pand te transformeren tot woonlocatie (bestemmingswijziging) en hier een zestal appartementen te realiseren. Met behulp van een alternatieve financieringsbron (platform voor vastgoedfinancieringen) is het gelukt om dit plan te realiseren. De werkwijze was als volgt:
nadat het platform het plan positief had beoordeeld, plaatsten ze het plan op het platform. De ondernemer kwam vervolgens in contact met een financier (oud-ondernemer) die de plannen op waarde kon inschatten en de financiering heeft verstrekt. Een goed plan is realiseerbaar als je de markt én de te nemen wegen kent.

Kortom: pak de handschoen op ondernemer en geloof in jouw plan, dan vinden we samen de juiste oplossing! Zeker in deze bijzondere tijden.